web analytics
  1. Anasayfa
  2. Ameliyat İle Varis Tedavisi

Ameliyat İle Varis Tedavisi

 Varis Ameliyatı ile yalnızca dıştan görülen varisler çıkartılmıyor, toplardamarların içerisinde bulunan ve yüksek basınca yol açan kasık alanlarındaki kapakçıkların neden olduğu yetersizlik tedavi ediliyor. Varis ameliyatında amaç, kapakları çalışmayan ve kirli kanı geri sızdıran damarları ameliyatla kesip vücut dışına almaktı. Belirtildiği gibi hastada yer alan yetersizlikler giderilmediği takdirde yakınmalar günden güne artacaktır.

Bu aşamada operasyon öncesinde hastanın variköz ven yapıları ve damarsal yapıların incelenmesi ve muayenesi  son derece önemlidir. Önceki tedavi yöntemlerinde, ayak bileğinden kasıklara kadar olan tüm toplardamar çıkartılmaktadır. Mevcut yetmezliği olmayan toplardamarlar, koroner bypass operasyonları için mümkün olduğunca korunmalıdır. Varis ameliyatı 2000’li yılların başlarına kadar yaygın kullanılan bir yöntem olup tıbbın kendini geliştirmesi ve modernleşmesi ile bu teknik artık nadiren kullanılmaktadır.

 

Ameliyatsız Varis Tedavisi

Günümüzde tıbbi gelişmeler neticesinde daha önce varis tedavisinde tercih edilen ameliyat teknikleri çok gerekli endikasyon olmadıkça yerini ameliyatsız yöntem ve tekniklere bırakmıştır. Ameliyatsız yöntemler olarak birçok teknik geliştirilmiş uygulanmaya başlanmıştır. Burada amaç hastanın tedavi neticesinde yaşam standartlını, konforunu arttırmak ve tedaviden daha olumlu bir sonuç almaktır.

Ameliyatsız varis tedavisi ile kesiksiz, dikişsiz, ameliyatsız ve ağrısız varis tedavisi uygulanmaya başlanmış ve alınan sonuçlar ameliyat ile varis tedavisinden daha iyi neticelerle ortaya çıkmıştır. Hasta tedavi neticesinde hastanede kalış süresi kısalmış ve iş hayatında herhangi bir olumsuz etki yaşanmamaya başlanmıştır.

varis-ameliyatı

 

Varis Ameliyatında Kullanılan Yöntemler

 

Birinci yöntem büyük varisleri oluşturan safen toplardamarına yapılan cerrahi müdahaledir. Burada amaç kan dolaşımına karşı çalışan ve görevini yerine getirmeyerek zarar veren bu damarı varis ameliyatı ile çıkarmaktır. Bu işlem kısaca safen toplar damarının bacaktan çıkarılması olarak adlandırılmaktadır.

İkinci yöntem ise bacakta variköz venlerin cerrahi olarak çıkarılması olarak adlandırılan Flebektomidir.  Uygulamanın amacı variköz venlerin anatomik olarak bir yada daha fazla noktadan 1 mm den az kesi yapılarak çıkarılmasıdır.

Varis ameliyatı; yetmezlik gösteren toplardamarın çıkarılması ya da bu damardaki kapakçıkların onarımı amacına dayanmaktadır. Yaklaşık 1,5-2 saat süren ameliyat sürecinde hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak lokal, epidural ya da genel anestezi uygulaması gerçekleştirilmektedir.

 

 

ameliyatsız varis tedavisi

 

 

ArabicEnglishRussianTurkish