web analytics
  1. Anasayfa
  2. Doktorumuz

Op.Dr. Yunus Keser YILMAZ

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Varis doktoru

ÖZGEÇMİŞİ

Erzurum doğumlu olan Dr.Öğr. Üyesi Yunus Keser YILMAZ, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp eğitimini tamamlayarak Tıp doktoru ünvanını aldı. Erzurum’da hekimlik yaptı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi ihtisasını tamamladı.

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim dalı kurucu başkanı ve öğretim üyesi olarak görev yaptı. Ayrıca Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yaptı. Birçok özel hastanede Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olarak hastalarına hizmet vermiştir.

Dr.Öğr. Üyesi Yunus Keser YILMAZ, alt ekstremitelerin her türlü varisli venlerin tedavisinde kesin çözüm sağlamaktadır. Hemanjiom (damar beni) tedavisinde çalışmaları mevcut olup başarılı sonuçlar almaktadır. Kalp ve Damar hastalıkları ve cerrahisi ile periferik damar cerrahisi konularında hastalarına hizmet vermektedir.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Yunus Keser YILMAZ Tamamlayıcı ve İntegratif Tıp hekimi olup Fitoterapi, Homeopati, Akupunktur, Ozon terapi, Proloterapi, Nöralterapi, Mezoterapi ve diğer tamamlayıcı tedavi alanlarında  bütüncül tıp eğitimlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve başka Üniversitelerde tamamladı. Kronik birçok hastalık ve kalp damar hastalıklarında Modern ve İntegratif Tıp alanlarında çalışmalarını sürdürmekte olup hastalarını tedavi etmektedir.

Kalp Damar Cerrahisi (Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım), Kardiyoloji (Current Kardiyoloji Tanı ve Tedavi) ve Genel Cerrahi (Schwartz cerrahinin ilkeleri) kitap yazarlıklarını yapmıştır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri ve tebliğleri vardır. Bilimsel dergilerde danışman, yayın kurulu üyeliği ve ulusal ve uluslararası Kalp ve Damar Cerrahisi Kongrelerinde bildiri değerlendirme kurulunda görev almıştır.

Ulusal ve uluslararası dergilerde 100’ün üzerinde yayınlanmış makaleleri ve tebliğleri vardır.  Kalp ve Damar Cerrahisi alanında 20’nin üzerinde bilimsel kurs belgesine sahiptir. Bilimsel dergilerde danışman, yayın kurulu üyeliği, ulusal ve uluslararası Kalp ve Damar Cerrahisi Kongrelerinde bildiri değerlendirme kurulunda görev almıştır.

Tıbbi bilgi ve tecrübelerini geleneksel tamamlayıcı ve integratif tıp uygulamaları ile sentezleyen Dr.Öğr. Üyesi Op.Dr. Yunus Keser YILMAZ bilimsel bilgi ışığında hastalarını tedavi etmek ve yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyar.

Yazdığı Kitaplar

Kalp Damar Cerrahisi (Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım), Kardiyoloji (Current Kardiyoloji Tanı ve Tedavi) ve Genel Cerrahi (Schwartz cerrahinin ilkeleri) kitap yazarlıklarını yapmıştır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri ve tebliğleri vardır. Bilimsel dergilerde danışman, yayın kurulu üyeliği ve ulusal ve uluslararası Kalp ve Damar Cerrahisi Kongrelerinde bildiri değerlendirme kurulunda görev almıştır.

Ulusal ve uluslararası dergilerde 100’ün üzerinde yayınlanmış makaleleri ve tebliğleri vardır.  Kalp ve Damar Cerrahisi alanında 20’nin üzerinde bilimsel kurs belgesine sahiptir. Bilimsel dergilerde danışman, yayın kurulu üyeliği, ulusal ve uluslararası Kalp ve Damar Cerrahisi Kongrelerinde bildiri değerlendirme kurulunda görev almıştır.

Tıbbi bilgi ve tecrübelerini geleneksel tamamlayıcı ve integratif tıp uygulamaları ile sentezleyen Dr. Öğr. Üyesi Op.Dr. Yunus Keser YILMAZ bilimsel bilgi ışığında Bursa-Nilüfer’de bulunan özel kliniğinde  hastalarını tedavi etmek ve yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyar.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1. Bayram M, Kaya S, Tözüm H, Selvi F, Sarıçam M, Yılmaz YK. Bilateral Thoracotomy and İntrathoracic Recucitation Performed of Trauma Patient. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. Cilt:2, Sayı:3, Sayfa:51-54. Aralık 2012. Yozgat, Türkiye.

2. Yılmaz YK. Damar Yaralanmaları: Giriş, tarihçe, tanı ve tedavi yöntemeri. Türkiye Klinikleri, Kalp Damar cerrahisi. Kalp ve Damar Yaralanmaları Özel Sayısı. P:18-25, 2013;5(2). Ankara, Türkiye.

3. Çelikbilek M, Yılmaz YK, Çelikbilek A, Okur A, Selçuk H. Ülseratif Kolit Hastasında Nadir yerleşimli Digital Tromboemboli Olgusu (Case Report of Rare Digital Thromboembolism in an Ulcerative Colitis Patient). Abbant Medical Journal. Vol:2, İssue:2, P:148-150. Year:2013.

4. Ekim H, Tuncer M, Yılmaz YK, Ekim M. Kateterizasyon Uygulaması Nedeniyle Gelişen Periferik Vasküler ve Kardiyak Komplikasyonlar. MN Kardiyoloji Dergisi. Vol:20, Sayfa:133-140, No:3, 2013.

5. Yılmaz YK, Sarıkaya S, Bolat A, Ekim H. A Case with Echymotic Skin Lesion and Hematome Developing After Percutaneous Coronary Angiography. Bozok Med J. 2013,3(3) :62-65.

6. Okur A, Gündoğdu F, İntepe YS, Metin B, Yıldırım U, Yılmaz YK, Halil İbrahim Serin, Afra Yıldırım. Partial anomalous pulmonary venous return anomaly: case report. Gaziantep Med J 2013;19(3): 203-204.

7. Sarıkaya S, Akyol L, Şahin Ş, Ede H, Börekçi E, Yılmaz YK, Bolat A, Erbay AR. Clinical Approach to Patients with Supraventriculer Tachycardia. Bozok Tıp Derg. 2013,3(3):51-58.

8. Sarıkaya S, Şahin Ş, Akyol L, Aktaş T, İntepe YS, Börekçi E, Yılmaz YK . Uyku Apne Sendromu olan Hastalarda Kardiyovasküler Hastalığın Bir Göstergesi olan Aortik Sertliğin Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi. Assesment of Aortic Stiffness as an Indicator of Cardiovascular Disease in Patients with Obstructive Sleep Apnea by Using Echocardiography. Medical Journal of the M K U, Cilt/Vol 4 Sayı/Number 13 Mart/March 2013 15-20

9. Ekim M, Yılmaz YK, Hasan EKİM, Özdemir ZT. Derin Ven Trombozunda Total Kolesterol ve Trigliserid Seviyelerinin Araştırılmasının Önemi. Importance of Total Cholesterol and Triglyceride Levels on Deep Venous Thrombosis. Geliş tarihi/Received: 24.02.2015 Kabul tarihi/Accepted:17.04.2015 Bozok Tıp Derg 2015;5(2):4-9 Bozok Med J 2015;5(2):4-9.

10. Hasan Ekim H, Yılmaz YK, Meral E. İzotermik Hiperkalemik Kan Kardiyoplejisinin Myokard Korunmasında Önemi. İmportance of Hyperkalemic Blood Cardioplegia on Myocardial Protection. Geliş tarihi/Received: 25.07.2014 Kabul tarihi/Accepted: 08.01.2015. Bozok Tıp Derg 2015;5(2):56-64 Bozok Med J 2015;5(2):56-64.

11. Bozgüney M, Açıkgöz B, Ede H, Yılmaz YK, Kantekin ÇÜ. Aortic Dissection Occurring in a Patient with Bicuspit Aortic Valve and a Specific Autoimmune Disease: A Case Report. Koşuyolu Herat Journal. DOI number; 10.5578/khj.10137, 2015,

12. Yılmaz YK, Şahin S, Turan Y, Sarıkaya S, Ekim M, Açıkgöz B, Çiçekçioğlu F, Serin Hİ, Ekim H. Management Of The Primary Popliteal Vein Aneurysm: A Case Report. Damar Cerahisi Dergisi.
DOI Number; 10.9739/Uvcd.201545937.

13. Ekim E, Ekim H, Yılmaz YK, Özdemir ZT. The Effects of Lymphatıc Massage on Serum Lipid Levels and Venous Flow in Patıents With Lymphedema. Eastern Journal of Medicine 20 (2015) 210-214.Van

14. Ekim M, Özdemir ZT, Yılmaz YK, Ekim E. Derin ven trombozu olan yaşlı hastalarda trombofilik mutasyonların sıklığı. (The Prevalence of Thrombophili Mutations in Geriatric Patients with Deep Venous Thrombosis). Bozok Tıp Dergisi, 2015;5(4):49-55.

15. Ekim M, Ekim H, Yılmaz YK, Özdemir ZT. Venöz ülserasyonun tedavisi ve nükslerin önlenmesinde altta yatan biyokimyasal olayların önemi. Accept. Bozok

SCI YAYINARI

1. Bayram M, Kaya S, Tözüm H, Selvi F, Sarıçam M, Yılmaz YK. Bilateral Thoracotomy and İntrathoracic Recucitation Performed of Trauma Patient. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. Cilt:2, Sayı:3, Sayfa:51-54. Aralık 2012. Yozgat, Türkiye.

2. Yılmaz YK. Damar Yaralanmaları: Giriş, tarihçe, tanı ve tedavi yöntemeri. Türkiye Klinikleri, Kalp Damar cerrahisi. Kalp ve Damar Yaralanmaları Özel Sayısı. P:18-25, 2013;5(2). Ankara, Türkiye.

3. Çelikbilek M, Yılmaz YK, Çelikbilek A, Okur A, Selçuk H. Ülseratif Kolit Hastasında Nadir yerleşimli Digital Tromboemboli Olgusu (Case Report of Rare Digital Thromboembolism in an Ulcerative Colitis Patient). Abbant Medical Journal. Vol:2, İssue:2, P:148-150. Year:2013.

4. Ekim H, Tuncer M, Yılmaz YK, Ekim M. Kateterizasyon Uygulaması Nedeniyle Gelişen Periferik Vasküler ve Kardiyak Komplikasyonlar. MN Kardiyoloji Dergisi. Vol:20, Sayfa:133-140, No:3, 2013.

5. Yılmaz YK, Sarıkaya S, Bolat A, Ekim H. A Case with Echymotic Skin Lesion and Hematome Developing After Percutaneous Coronary Angiography. Bozok Med J. 2013,3(3) :62-65.

6. Okur A, Gündoğdu F, İntepe YS, Metin B, Yıldırım U, Yılmaz YK, Halil İbrahim Serin, Afra Yıldırım. Partial anomalous pulmonary venous return anomaly: case report. Gaziantep Med J 2013;19(3): 203-204.

7. Sarıkaya S, Akyol L, Şahin Ş, Ede H, Börekçi E, Yılmaz YK, Bolat A, Erbay AR. Clinical Approach to Patients with Supraventriculer Tachycardia. Bozok Tıp Derg. 2013,3(3):51-58.

8. Sarıkaya S, Şahin Ş, Akyol L, Aktaş T, İntepe YS, Börekçi E, Yılmaz YK . Uyku Apne Sendromu olan Hastalarda Kardiyovasküler Hastalığın Bir Göstergesi olan Aortik Sertliğin Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi. Assesment of Aortic Stiffness as an Indicator of Cardiovascular Disease in Patients with Obstructive Sleep Apnea by Using Echocardiography. Medical Journal of the M K U, Cilt/Vol 4 Sayı/Number 13 Mart/March 2013 15-20

9. Ekim M, Yılmaz YK, Hasan EKİM, Özdemir ZT. Derin Ven Trombozunda Total Kolesterol ve Trigliserid Seviyelerinin Araştırılmasının Önemi. Importance of Total Cholesterol and Triglyceride Levels on Deep Venous Thrombosis. Geliş tarihi/Received: 24.02.2015 Kabul tarihi/Accepted:17.04.2015 Bozok Tıp Derg 2015;5(2):4-9 Bozok Med J 2015;5(2):4-9.

10. Hasan Ekim H, Yılmaz YK, Meral E. İzotermik Hiperkalemik Kan Kardiyoplejisinin Myokard Korunmasında Önemi. İmportance of Hyperkalemic Blood Cardioplegia on Myocardial Protection. Geliş tarihi/Received: 25.07.2014 Kabul tarihi/Accepted: 08.01.2015. Bozok Tıp Derg 2015;5(2):56-64 Bozok Med J 2015;5(2):56-64.

11. Bozgüney M, Açıkgöz B, Ede H, Yılmaz YK, Kantekin ÇÜ. Aortic Dissection Occurring in a Patient with Bicuspit Aortic Valve and a Specific Autoimmune Disease: A Case Report. Koşuyolu Herat Journal. DOI number; 10.5578/khj.10137, 2015,

12. Yılmaz YK, Şahin S, Turan Y, Sarıkaya S, Ekim M, Açıkgöz B, Çiçekçioğlu F, Serin Hİ, Ekim H. Management Of The Primary Popliteal Vein Aneurysm: A Case Report. Damar Cerahisi Dergisi.
DOI Number; 10.9739/Uvcd.201545937.

13. Ekim E, Ekim H, Yılmaz YK, Özdemir ZT. The Effects of Lymphatıc Massage on Serum Lipid Levels and Venous Flow in Patıents With Lymphedema. Eastern Journal of Medicine 20 (2015) 210-214.Van

14. Ekim M, Özdemir ZT, Yılmaz YK, Ekim E. Derin ven trombozu olan yaşlı hastalarda trombofilik mutasyonların sıklığı. (The Prevalence of Thrombophili Mutations in Geriatric Patients with Deep Venous Thrombosis). Bozok Tıp Dergisi, 2015;5(4):49-55.

15. Ekim M, Ekim H, Yılmaz YK, Özdemir ZT. Venöz ülserasyonun tedavisi ve nükslerin önlenmesinde altta yatan biyokimyasal olayların önemi. Accept. Bozok

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. Sarıkaya S, Altunkas F, Karaman K, Sahin Ş, Akyol L, Borekci B, Yılmaz YK. Assesment of Autonomic Function in Slow Coronary Flow using Heart Rate Variability and Heart Rate Turbulence. Angiology: Open Access. Angiol 2013, 1:2

2. Yılmaz YK, Ceviz M, Çolak A, Becit N, Ünlü Y, Kaya U, Ateş A, Koçak H. Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results. Department of Cardiovascular Surgery, Faculty of Medicine Ataturk University 25240 Erzurum, Turkey. Journal of Clinical and Analytical Medicine. Turkey.

3. Ekim M, Ekim H, Yılmaz YK, Külah B. Importance of homocysteine concentration on the development of deep venous thrombosis. Bozok University School of Medicine, Department of Surgery, Yozgat, Turkey. DOI http://dx.doi.org/10.13070/rs.en.1.952. Date 2014-07-10. Cite as Research 2014;1:952. License CC-BY

4. Uçar M, Sarp U, Gül Aİ, Nas Ö, Yetisgin A, Çelikbilek A, Tanık N, Arik HO, Yılmaz YK. Biological Rhythm Roblems In Myofascıal Pain Syndrome. Ucar et al. UJP 2014, 03 (04): Page 7-10.
Universal Journal of Pharmacy Take Research to New Heights. Received 11-05-2014; Revised 10-06-2014; Accepted 04-07-2014.

5. Sarıkaya S, Şahin Ş, Akyol L, Altunkaş F, Aktaş T, İntepe YS, Yılmaz YK. Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Otonomik Fonksiyonların Değerlendirilmesi. Assessment of Autonomic Functions in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Çağdaş Tıp Dergisi 2014;4(1): 6-9, DOI:10.5455/ctd.2013-130.

6. Karaçavuş S, Yılmaz YK, Ekim E. Clinical Significance of Lymphoscintigraphy Findings in the Evaluation of Lower Extremity Lymphedema. Alt Ekstremite Lenfödeminin Değerlendirilmesinde Lenfosintigrafik Bulguların Klinik Önemi. Original Article Molecular Imaging and Radionuclide Therapy 2015;24(2): 80-84 DOI: 10.4274/mirt.58077. ( Türkiye Nükleer Tıp Derneği Bilimsel Yayın Ödülüne layık bulunmuştur).

7. Yılmaz YK, Ekim M, Turan Y, Çelikbilek M, Çiğdem Kantekin ÇÜ, Ekim H, Çiçekçioğlu F. Severe hyperbiluribunemia after coronary artery by-pass surgery: a case report. Koroner Arter By-Pass Cerrahisi Sonrası Gelişen Şiddetli Hiperbilirubinemi Vakası. Journal of Contemporary Medicine 2016;6(Supp):CR DOI: 10.16899/ctd. 22493.

1- Ekim. M, Ekim H, Yılmaz YK. Derin ven Trombozu olmayan bireylerde faktör V leiden, protrombin G20210A ve metilen tetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) gen mutasyonlarının insidansı. 17.Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 8. Ulusal Fleboloji Kongresi sayısı, Damar Cerrahisi Dergisi, Volüm:24, Sayı:2, Sayfa:8, 25-29 Ekim – 1 Kasım, 2015. Antalya Türkiye. ( Ödüllü poste olarak yayınlanması layık görülmüştür).

2- Karaçavuş S, Yılmaz YK, Ekim E. Clinical Significance of Lymphoscintigraphy Findings in the Evaluation of Lower Extremity Lymphedema Alt Ekstremite Lenfödeminin Değerlendirilmesinde Lenfosintigrafik Bulguların Klinik Önemi. Original Article Molecular Imaging and Radionuclide Therapy 2015;24(2): 80-84 DOI: 10.4274/mirt.58077. ( Türkiye Nükleer Tıp Derneği Bilimsel Yayın Ödülüne layık bulunmuştur).

1. IX . Türk Kalp Damar Cerrahisi Ulusal Kongresi kapsamında düzenlenen ”V. Kronik Venöz Yetersizlik Kursu tartışmalı Konular”. 3 Kasım 2006, Antalya, Türkiye

2. V. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide yenilikler Kongresi. 26 Eylül 2009 tarihinde WOW Kremlin Palace , Antalya da düzenlenen ”Kalp Anatomisi Kursu”. Antalya, Türkiye

3. XV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi sırasında düzenlenen ”Periferik Arter Hastalıkları Tedavisinde Yeni Endovasküler Teknikler Kursu”. 27-30 Ekim 2011 Kemer. Antalya, Türkiye

4. 27-30 Ekim 2011 tarihlerinde, XV. Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği Kapsamında düzenlenen ”Covidien Doppler Ultrasonografi ve Endovenöz Ablasyon Kursu”. Kemer, Antalya, Türkiye

5. II. Fleboloji Çalıştayı, 04 – 06 Şubat 2011, 04 Şubat 2011 tarihinde Erciyes Üniversitesi Kalp Damar Hastanesinde düzenlenen ‘Endovenöz Lazer Ablasyon: İteraktif Workshop’ kursu. Erciyes, Kayseri, Türkiye

6. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi MÜSÜAD tarafından düzenlenen ”Bilimsel amaçlı Deney Hayvanları Kullanımına ait Sertifika Programı” na ait 8 -19 Ekim 2012 tarihleri arasında kurs. İstanbul, Türkiye

7. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneğinin 12. Ulusal Kongresinde 8-11 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen kurslara katılmıştır. Rixos Sungate Hotel, Antalta, Türkiye.

 Aort Kapak Onarımı Kursu
 EVC-TKDCD Venöz Yetersizlik Atölye Çalışması
 İleri Mitral ve Triküspit Kapak Onarım Teknikleri Kursu
 Akademik Cerrah İçin Kurs
 ECMO Kursu
 Endoskopik Damar Çıkarma Kursu ( EVH)
 Evita Open Plus Hibrit Greft Uygulamaları Kursu
 Perceval Biyolojik Aort Kapağı Uygulama Kursu
 Total Yapay Kalp Zirvesi
 Venoruton Temel Kronik Venöz Yetersizlik Kursu

8. 14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery. 16th Congress of Turkish Society for Vascular and Endovascular Surgery. 8th Asian Venous Forum. 7th Congress of Turkish Society for Phlebology.. Lütfi Kırdar İnternational Convention and Exhibition Center- Rumeli Building October 26-29 Ekim 2013 in Istanbul, Turkey.

 Venöz Yetersizlik kursu
 Damar Erişim Yoluna Güncel Yaklaşımlar Kursu
 Ekos Veous Thromboembolism Treatment Course

 

9. TKDCD Minimal İnvaziv – Robotik Cerrahi ve Renal Yetmezlikte Damar Erişimi Çalışma Grupları Ortak Sertifikasyon Toplantısı. Endoskopik Ven Çıkarılması Kursu. 24 Mart 2014 Cuma. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cebeci Kampüsü, 50. Yıl Amfisi. Ankara. .

10. TKDCD Minimal İnvaziv – Robotik Cerrahi ve Renal Yetmezlikte Damar Erişimi Çalışma Grupları Ortak Sertifikasyon Toplantısı. Damar Erişimi Kursu. 24 Mart 2014 Cuma. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cebeci Kampüsü, 50. Yıl Amfisi. Ankara.

11. Akademi Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Eğitim Programı. Bozok Üniversitesi Araştırma ve uygulama Hastanesi. 10.03.2014-14.03.2014/ Yozgat.

12. 18th European Vascular Course, European Venous Course, European Vascular Access Course, European Vascular Masterclass, European Venous Masterclas, European Vascular Access Mastercourse. May 12-13, 2014 Maastricht. Netherlands.

a) ILIAC/SFA SIMULATION TRAINING during EVC 2014 Maastricht, NL.14th of May 2014.
b) European venous Master Class Advanced Ultrasound Diagnostics. May

12. -14, 2014. Maastricht, the Netherlands.

13. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Cell Culture Course. September 13,2014. İsparta- Turkey.

14. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Electrophsiology Course. September 14,2014. İsparta- Turkey.

15. Tübitak 2237 Proje Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı. Temel ve Tıbbi Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi. 27-29 Eylül 2014, Bozok Üniversitesi, Yozgat.

16. Pure Progress Anastomoz Beceri Kursu. Clinical Expertise Education For Healthcare. Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Arştırma Hastanesi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği. 20 Aralık 2014. Ankara, Türkiye.

17. Ateşli Silah Yaralanmalarına Güncel Yaklaşımlar Kursu. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Harp Cerrahisi Bilim Dalı Başkanlığı. 23.11.2015 – 27.11.2015. Belge No: 2015/1371. Ankara.

18. 2nd Minimally Invasive and Robotic Cardiovasvular Surgery Symposium has attended Robotic Cardiac Surgery Workshop which was held on December 11th, 2015 in Acıbadem University, Kerem Aydınlar Campus, Istanbul, TURKEY.

19. 3-6 Kasım 2016, Uluslararsı Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi. Sorin Kapak Cerrahisi Kursu-Percaval kapak kursu.11.04.2016. Titanic Deluxe otel, Belek, Antalya , Türkiye.

20. 3-6 Kasım 2016, Uluslararsı Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi. Minimal İnvaziv cerrahi Kursu. 11.06.2016. Titanic Deluxe otel, Belek, Antalya , Türkiye.

ArabicEnglishRussianTurkish